Hagyományőrző foglalkozások

A PERIVA Egyesület népi mesterségeket bemutató rendezvényeinek célja elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében minél több iskolással megismertetni a népművészet értékeit, felkelteni érdeklődésüket a hagyományos kézműves munkafolyamatok iránt.

A bemutatókon a népi iparművészek és kézművesek 2-2 népi mesterséget mutattak be (mesterség kialakulásának története, területi jellemzői, motívumai, felhasznált anyagok, eszközök és munkafolyamatok bemutatása, mai megjelenési formái, művelői, stb.), majd a hozott anyagokkal lehetőséget adtak a gyerekeknek az egyes tevékenységek, részfolyamatok kipróbálására.

A nyári táborban nemcsak több mesterséget ismerhettek meg a résztvevők, hanem a mesterségeknek az előbbiekben részletezett elméleti bemutatásán túl a folyamatok alaposabb gyakorlati megismerésére, valamint saját alkotások létrehozására is lehetőséget biztosítottunk. A gyerekek kibővíthették a néprajzi vonatkozású ismereteiket, bőséges információhoz jutottak a népművészet múltjáról és jelenéről, testközelből láthatták és vizsgálhatták a hagyományos munkafolyamatokat, valamint megtapasztalhatták az alkotás örömét, így attitűdjük is pozitív irányba változott. Játékos formában, tevékenykedés során szereztek új élményeket, melynek pedagógiai értéke jóval több, mint a frontális oktatás során elsajátított, de tapasztalati alátámasztás híján soha nem interiorizált tananyag.